Akershus universitetssykehus - Utsmykning

Alderspsykiatrisk avdeling ved Ahus har brukt flere av våre bilder i utsmykningen av lokalene.